Zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży

Od 2019 roku organizujemy corocznie zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Krosna. Zajęcia odbywają się w dwóch grupach:
wyczynowa – dla zawodników startujących w zawodach PZSS;
uczestnicy tej grupy przygotowują się do udziału w zawodach sportowych na szczeblu regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym
szkolna – dla uczniów szkół z terenu miasta
uczestnicy tej grupy zapoznają się w trakcie roku szkolnego z zasadami bezpieczeństwa na strzelnicy, obsługą broni oraz podstawami techniki strzeleckiej.

Oprócz treningów strzeleckich realizujemy również zadania polegające na organizacji wyjazdów na zawody i obozy sportowe.

Ponadto organizujemy również zajęcia sportowe na poziomie podstawowym dla młodzieży szkolnej z terenu miasta w ramach przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym. W ramach tych zajęć młodzież szkolna zapoznaje się z profilaktyką prozdrowotną na podstawie opracowanego przez nasze stowarzyszenie Programu Profilaktyki Uzależnień.

Wszystkie prezentowane działania finansuje Urząd Miasta Krosna.

Komentarze są wyłączone.